เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zabaykalsky krai แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ดินแดนซาไบคัลสกี
 • altai krai    อัลไตไคร; ดินแดนอัลไต
 • kamchatka krai    ดินแดนคัมชัตคา; คัมชัตคาไคร
 • khabarovsk krai    ดินแดนฮาบารอฟสค์; ฮาบารอฟสค์ไคร
 • krai thong    ไกรทอง
 • krasnodar krai    ดินแดนครัสโนดาร์; ครัสโนดาร์ไคร
 • krasnoyarsk krai    ครัสโนยาสค์ไคร; ดินแดนครัสโนยาสค์
 • perm krai    เปียร์มไคร; ดินแดนเปียร์ม
 • primorsky krai    ดินแดนปรีมอร์สกี; ปรีมอร์สกีไคร
 • stavropol krai    สตัฟโรปอลไคร; ดินแดนสตัฟโรปอล
 • people from khabarovsk krai    บุคคลจากฮาบารอฟสค์ไคร
 • people from krasnodar krai    บุคคลจากครัสโนดาร์ไคร
 • people from krasnoyarsk krai    บุคคลจากครัสโนยาสค์ไคร
 • people from primorsky krai    บุคคลจากปรีมอร์สกีไคร
 • people from stavropol krai    บุคคลจากสตัฟโรปอลไคร
 • wat phraya krai    n. prop. วัดพระยาไกร