เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zabibah and the king แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ซะบีบะฮ์วัลมะลิก
 • the king     n. prop. ในหลวง [Nai lūang]
 • king     1) n. กษัตริย์ ที่เกี่ยวข้อง: พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์, พระราชา
 • king ...    pref. (n.) พระเจ้า- [phra jāo]
 • king …    n. prop. สมเด็จพระเจ้า... [Som dēt Phra jāo …]
 • king's    adj. ต้น [ton]
 • king’s    ต้น
 • a king of glazing    ราชาวดี
 • a mighty king    ราชาธิราช ราเชนทร์
 • a mistress of the king    นางสนมกํานัล นางสนม
 • anna and the king    แอนนาแอนด์เดอะคิง
 • armor king    อาร์เมอร์คิง
 • be a proclaimed king    v. exp. - เสวยราชย์ [rāt] - เสวยราชสมบัติ [rāt chā som bat]
 • be crowned as a king    เถลิงราชสมบัติ ครองราชย์ เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ขึ้นครองราชสมบัติ
 • burger king    TM - เบอร์เกอร์ คิง [boē koē] - เบอร์เกอร์คิง [boē koē]
 • candice king    แคนไดซ์ แอกโคลา