เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zachary quinto แปล

การออกเสียง:
"zachary quinto" การใช้
คำแปลมือถือ
 • แซคารี ควินโต
 • zachary     ซะคารีอัส
 • pope zachary    สมเด็จพระสันตะปาปาซะคารีอัส
 • zachary levi    แซคารี ลีวาย
 • zachary taylor    เทย์เลอร์ ประธานาธิบดีเทย์เลอร์
 • zacharias    ซาคาไรอัส
 • zack    จำนวน6เพนนี
 • zach kirkhorn    แซช เคิร์กฮอร์น
 • zack & quack    แซ็กแอนด์แคว็ก
 • zacco platypus    ปลาน้ำหมึกจีน
 • zack ryder    แซค ไรเดอร์
ประโยค
 • ผม แซคคารี ควินโต้ หรือที่ทุกคนรู้จักในนาม ไซล่าร์
  I'm Zachary Quinto, otherwise known as Sylar.