เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zachary taylor แปล

การออกเสียง:
"zachary taylor" การใช้
คำแปลมือถือ
 • เทย์เลอร์
  ประธานาธิบดีเทย์เลอร์
 • zachary     ซะคารีอัส
 • taylor     n. prop. เทย์เลอร์
 • pope zachary    สมเด็จพระสันตะปาปาซะคารีอัส
 • zachary levi    แซคารี ลีวาย
 • zachary quinto    แซคารี ควินโต
 • benedict taylor    เบเนดิกต์ เทย์เลอร์
 • corey taylor    คอรีย์ เทย์เลอร์
 • deems taylor    ดีมส์ เทย์เลอร์ โจเซฟ ดีมส์ เทย์เลอร์ เทย์เลอร์
 • dennis taylor    เดนนิส เทย์เลอร์
 • elizabeth taylor    เอลิซาเบ็ธ เทย์เลอร์ เทย์เลอร์
 • james taylor    เจมส์ เทย์เลอร์
 • paula taylor    พอลล่า เทเลอร์
 • president taylor    เทย์เลอร์ ประธานาธิบดีเทย์เลอร์
 • rachael taylor    ราเชล เทย์เลอร์
 • ryan taylor    ไรอัน เทย์เลอร์
ประโยค
 • 2392-2393- รีรีเทล เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1850 จากความผิดปกติของระบบย่อยอาหารนักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าประธานาธิบดีถูกวางยาพิษ
  1849-1850 - Zachary Taylor. Died in 1850 from a disorder of the digestive system, some historians believe that the president was poisoned;