เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zam-buk medicated ointment แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • TM
  ยาหม่องชนิดขี้ผึ้ง แซมบัค [Yā Mǿng Cha nit Khī pheung]
 • ointment     n. ขี้ผึ้ง ชื่อพ้อง: unguent
 • medicated feeds    อาหารสัตว์สมุนไพร
 • medicated spirits    1. n. ยาดอง [yā døng] 2. n. exp. - เหล้าดองยา [lao døng yā] - เหล้ายาดอง [lao yā døng]
 • cooling ointment    n. หม่อง [mǿng]
 • healing ointment    ยาทาแผล น้ํามันขี้ผึ้งสําหรับทาแผล
 • mentholated ointment    n. exp. ยาหม่อง [yā mǿng]
 • zinc ointment    ขี้ผึ้งซิงค์
 • al-ism al-a'zam    อัลอิสมุลอะอ์ซ็อม
 • drop an ointment into the eyes    v. exp. หยอดตา [yøt tā]
 • zalora group    ซาโลรา
 • zalophus    สกุลซาโลฟัส
 • zama    ยุทธการซามา
 • zalcitabine    ไดดีอ็อกซีไซโตซีน
 • zama, kanagawa    ซามะ
 • zalalövő    ซอลอเลอเวอ
 • zamalek sc    สโมสรกีฬาซะมาลิก