เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zama แปล

การออกเสียง
"zama" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ยุทธการซามา
 • battle of zama    ยุทธการซามา
 • zama, kanagawa    ซามะ
 • zam-buk medicated ointment    TM ยาหม่องชนิดขี้ผึ้ง แซมบัค [Yā Mǿng Cha nit Khī pheung]
 • zalora group    ซาโลรา
 • zalophus    สกุลซาโลฟัส
 • zamalek sc    สโมสรกีฬาซะมาลิก
 • zalcitabine    ไดดีอ็อกซีไซโตซีน
 • zamalek sc players    ผู้เล่นสโมสรกีฬาซะมาลิก
 • zalalövő    ซอลอเลอเวอ
 • zaman    ต้นก้ามปู ต้นจามจุรี ก้ามปู
ประโยค
 • 5-5-8 มินามิ โอคาจิมะ เมืองโอซาก้า จังหวัดโอซาก้า 551-0021
  5-1959 Iriya, Zama, Kanagawa Prefecture
 • 5-1959 อิริยา ซามะ คานากาวา
  5‐1959 Iriya, Zama, Kanagawa Prefecture