เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zaman แปล

การออกเสียง:
"zaman" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ต้นก้ามปู
  ต้นจามจุรี
  ก้ามปู
 • walla zaman ya selahy    วาลละฮ์ซะมานยาซิลาฮี
 • zamalek sc players    ผู้เล่นสโมสรกีฬาซะมาลิก
 • zamalek sc    สโมสรกีฬาซะมาลิก
 • zamang    ต้นจามจุรี ก้ามปู ต้นก้ามปู
 • zama, kanagawa    ซามะ
 • zamasu    ซามัส
 • zama    ยุทธการซามา
 • zambales    จังหวัดซัมบาเลส
 • zam-buk medicated ointment    TM ยาหม่องชนิดขี้ผึ้ง แซมบัค [Yā Mǿng Cha nit Khī pheung]
 • zambezi    แม่น้ำแซมเบซี
ความหมาย