เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zambezi river แปล

การออกเสียง:
"zambezi river" การใช้
คำแปลมือถือ
 • แม่น้ําแซมเบซี่
 • zambezi     แม่น้ำแซมเบซี
 • river     1) n. แม่น้ำ ที่เกี่ยวข้อง: แม่น้ำลำธาร ชื่อพ้อง: stream, waterway
 • a river track    ทางน้ํา ชลมารค
 • aare river    แม่น้ำอาร์
 • agusan river    แม่น้ำอากูซัน
 • ai river    n. prop. แม่น้ำอ้ายเหอ
 • aire river    แม่น้ำไอรี
 • alabama river    แม่น้ำแอละแบมา
 • allegheny river    แม่น้ำอัลเลเกนีย์
 • amazon river    แม่น้ําอะเมซอน แม่น้ำอะเมซอน แอมะซอน แม่น้ําแอมะซอน
 • amstel river    n. prop. แม่น้ำอัมสเทล [Maē nām]
 • angara river    แม่น้ำแองการา
 • apalachicola river    แม่น้ำอะปาลาคิโคลา
 • araguaia river    แม่น้ำอะรากัวเอีย
 • araguaya river    แม่น้ำอะรากัวเอีย