เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zambezi แปล

การออกเสียง
"zambezi" การใช้
คำแปลมือถือ
  • แม่น้ำแซมเบซี
  • zambezi river    แม่น้ําแซมเบซี่
  • zambales    จังหวัดซัมบาเลส
  • zamasu    ซามัส
  • zamang    ต้นจามจุรี ก้ามปู ต้นก้ามปู
  • zambia    ['zæmbɪə] n. prop. - แซมเบีย - ประเทศแซมเบีย [Pra thēt]
  • zaman    ต้นก้ามปู ต้นจามจุรี ก้ามปู
  • zambia at the 1968 summer olympics    สาธารณรัฐแซมเบียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1968
  • zamalek sc players    ผู้เล่นสโมสรกีฬาซะมาลิก
  • zambia at the 1972 summer olympics    สาธารณรัฐแซมเบียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1972