เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zarathushtra แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
  • ซาราธุสตรา
  • zaragoza    เมืองซาราโกซา ซาราโกซา
  • zarafshan, tajikistan    ซารัฟชาน (ประเทศทาจิกิสถาน)
  • zarathustra    ิโซโรเอสเตอร์
  • zara tindall    ซารา ทินดัลล์
  • zard    ซาร์ด
  • zaqqum    ซักกูม
  • zarf    ซาร์ฟ
  • zapus hudsonius    หนูกระโดดทุ่งหญ้า
  • zarganar    ซากะนา