เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zdzieszowice แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
  • ซแจชอวิตแซ
  • zdv    ซิโดวูดีน
  • zbrush    ซีบรัช
  • ze-brano    (ไม้) ไม้ตระกูล distemonanthus benthamiapus มีชื่อเรียกว่า "Zebra wood" เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่มาก เป็นไม้พื้นเมืองแถบฝั่งทะเลตะวันตกของแอฟริกา ลักษณะเนื้อไม้แข็ง มีลายสีน้ำตาลทำให้เนื้อไม้สวยและมีราคาสู
  • zbit    เซตตะบิต
  • ze:a    ชิลเดรนออฟเอมไพร์
  • zb    เซตตะไบต์
  • zea    สกุลซี
  • zazaki wikipedia    วิกิพีเดียภาษาซาซากิ
  • zea (plant)    zea (พืช)