เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zea (plant) แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • zea (พืช)
 • zea     สกุลซี
 • genus zea    สกุลซี
 • zea mays    อินเดียนคอร์น ข้าวโพด
 • zea mexicana    ข้าวโพดทีโอซินเท
 • zea (พืช)    zea (plant)
 • be a plant    v. exp. ฝังตัว [fang tūa]
 • plant    1) n. พืช ที่เกี่ยวข้อง: ต้นไม้ ชื่อพ้อง: shrub, weed, seedling 2) n. การเพาะปลูก ที่เกี่ยวข้อง: การกสิกรรม, การเกษตร 3) n. เครื่องมือครบชุด ที่เกี่ยวข้อง: อุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด 4) n.
 • plant in    phrase. v. ปลูกใน ที่เกี่ยวข้อง: เพาะใน
 • plant in to    phrase. v. ฝังใน (ใจ) ที่เกี่ยวข้อง: ฝังใจ, ปลูกฝัง
 • plant on    1) phrase. v. ปักบน ที่เกี่ยวข้อง: ตั้ง, วาง, ฝังบน 2) phrase. v. ต่อย ที่เกี่ยวข้อง: ชก ชื่อพ้อง: land on 3) phrase. v. ซ่อน
 • plant with    phrase. v. ปลูกให้เต็ม (ต้นไม้)
 • a flowering plant    ต้นบานบุรี บานบุรี บานบุรีเหลือง
 • a kind of plant    บุก ขี้อ้น บุกคางคก ขี้ครอก เบือ ต้นกระซับ ต้นขี้ครอก ต้นบุก เบีย มันซูรัน
 • aeration plant    โรงเติมอากาศ
 • air plant    พืชอากาศ พืชอิงอาศัย