เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zeal for sth แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n.
  ความชื่นชอบ [khwām cheūn chøp]
 • zeal     n. ความกระตือรือร้นจนเกินไป ที่เกี่ยวข้อง: ความปรารถนาอย่างมาก,
 • sth     โซมาโตโทรปิน
 • zeal for something    ความชอบ ความชื่นชอบ ความชื่นชม
 • teach with tireless zeal    v. พร่ำสอน [phram søn]
 • cut from sth to sth    v. exp. ตัดฉาก [tat chāk]
 • accept (sth)    v. exp. รับมอบ [rap møp]
 • apologize for sth    v. exp. ขออภัยใน [khø a phai nai]
 • apply sth to    v. พอก [phøk]
 • be after sth    v. มุ่งหวัง [mung wang]
 • be bothered (by sth)    v. ข้องใจ [khǿng jai]
 • drop sth    v. exp. ทำตก [tham tok]
 • itch for sth    v. คัน [khan]
 • muff sth    v. พลาดท่า [phlāt thā]
 • not to be bothered by (sth)    v. exp. ไม่ถือสา [mai theū]
 • receive (sth)    v. exp. รับมอบ [rap møp]