เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zealot แปล

การออกเสียง
"zealot" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ผู้กระตือรือร้นเกินไป
 • simon the zealot    เซนต์ ไซมอน ไซมอน
 • zealot enthusiast    ผู้เลื่อมใส สาวก ผู้อุทิศตัว ผู้ศรัทธา ผู้ภักดีต่อกลุ่มศาสนา
 • zealandia    ทวีปซีแลนเดีย
 • zealander    ชาวซีแลนด์
 • zealand    n. นิวซีแลนด์ New n. ประเทศนิวซีแลนด์
 • zealotic    หัวรุนแรง เป็นโรคกลัวน้ำ ดูfanatical โกรธมาก คลั่งไคล้
 • zeal for sth    n. ความชื่นชอบ [khwām cheūn chøp]
 • zealotry    ความกระตือรือร้นเกินไป ความคลั่งไคล้ ความเร่าร้อน ความขยันมาก
 • zeal for something    ความชอบ ความชื่นชอบ ความชื่นชม
 • zealous    ['zɛləs] adj. กระตือรือร้น ขยันขันแข็ง ปรารถนาสูง
ประโยค
 • เราคิดว่าเขาอาจเป็น สมาชิกในกลุ่มหัวรุนแรงด้วย
  We think he may also be some kind of zealot.
 • หมอเควอร์เกี้ยน หมอเพชรฆาตคือคนบ้าล่ะครับ
  Dr. Death, is a fanatic? Zealot.
 • 6:15 แมทธิวและโธมัส, เจมส์อัลเฟอัส, และไซมอนที่เรียกว่าคลั่ง,
  6:15 Matthew and Thomas, James of Alphaeus, and Simon who is called the Zealot,
 • อย่าพูดเป็นปริศนา และพร่ำเพ้อไปหน่อยเลย
  Spare me the riddles and zealot babble.
 • ใครบางคนอาจจะอยากลงโทษพวกเขา ที่แปลกแยกจากความคิดแบบออโทดอกซ์
  This could be a zealot wanting to punish those who deviate from strict orthodox beliefs.
 • มัทธิวและโธมัส ยากอบบุตรชายของอัลเฟอัส ซีโมนที่เรียกว่า เศโลเท
  6:15 and Matthew and Thomas, James the son of Alphaeus and Simon who was called Zealot,
 • กัปตัน ฝากข้อความให้นักวิทยาศาสตร์ กับแม่สาวคนขยันหน่อยได้มั้ย
  Captain can you get a message to the scientist and his zealot girlfriend?
 • เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน โพสต์โฆษณาฟรี
  Zealot Zealot S9 Official Zealot Wireless Bluetooth Speaker- Black
 • เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน โพสต์โฆษณาฟรี
  Zealot Zealot S9 Official Zealot Wireless Bluetooth Speaker- Black
 • เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน โพสต์โฆษณาฟรี
  Zealot Zealot S9 Official Zealot Wireless Bluetooth Speaker- Black
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2
ความหมาย
  คำนาม
 • a fervent and even militant proponent of something
  ชื่อพ้อง: partisan, drumbeater,