เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zealously แปล

การออกเสียง:
"zealously" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ['zeləslɪ]
  adv.
  เป็นบ้าเป็นหลัง [pen bā pen lang]
 • care for zealously    หวง
 • treasure zealously    กันท่า หวงก้าง
 • zealous    ['zɛləs] adj. กระตือรือร้น ขยันขันแข็ง ปรารถนาสูง
 • zealotry    ความกระตือรือร้นเกินไป ความคลั่งไคล้ ความเร่าร้อน ความขยันมาก
 • zealousness    ความอุตสาหะ ความมุมานะบากบั่น
 • zealotic    หัวรุนแรง เป็นโรคกลัวน้ำ ดูfanatical โกรธมาก คลั่งไคล้
 • zeami motokiyo    โมโตกิโยะ เซอามิ
 • zealot enthusiast    ผู้เลื่อมใส สาวก ผู้อุทิศตัว ผู้ศรัทธา ผู้ภักดีต่อกลุ่มศาสนา
 • zearalenol    ราลโกร เซอรานอล เซียราลีนอล
 • zealot    n. ผู้กระตือรือร้นเกินไป
 • zearalenone    เซียราลีโนน เอฟ-2-ทอกซิน
ประโยค
 • ฉันจะช่วยทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นนะ
  Zealously represent your client? Let me make things a little easier for you.
 • 18 การเอาอกเอาใจด้วยความหวังดีก็เป็นการดีตลอดไป ไม่ใช่เฉพาะแต่เมื่อข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านเท่านั้น
  18 But it is good to be zealously affected always in a good thing, and not only when I am present with you.
 • 17 คนเหล่านั้นเอาอกเอาใจท่าน แต่ไม่ใช่ด้วยความหวังดีเลย เขาอยากจะกีดกันพวกท่านเพื่อท่านจะได้เอาอกเอาใจพวกเขา
  17 They zealously affect you, but not well; yea, they would exclude you, that ye might affect them.
 • เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองสิทธิของทุกประเภทของสิทธิและส่วนได้เสียที่เป็นไปตามกฎหมายของวิสาหกิจเอกชนโดยแท้จริงแล้วศาลของประชาชนจะมี "เทคนิคจริง" อะไรบ้าง?【อ่านเรื่องเต็ม】
  During his time here, he endeared himself to all, and worked zealously to bring the whole parish community together in worship, and, at social functions. He dedicated his time to being amongst his people, and, providing opportunities for everyone to assist at Sunday/weekday Masses regularly, and to receive the Sacraments.
 • บริษัท ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากในเรื่องคุณภาพชีวิตกล้าที่จะสำรวจปีนขึ้นไปบนยอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่อย่างสุภาพสุภาพยินดีต้อนรับลูกค้าทั่วไปเข้ามาบริการอภิปรายเรื่องไฟฟ้า
  The company takes the prestige as this, regards the quality as the life, dares to explore, climbs the science and technology new peak courteously, zealously welcome the general customers to come, the electricity discussion service.
ความหมาย
  คำกริยาวิเศษณ์
 • in a zealous manner; "she worked zealously to raise funds for the literacy project"

 • in a zealous manner; "she worked zealously to raise funds for the literacy project"