×

พูด beans

  • beans แปล:ที่เก็บหญ้าแห้งในโรงนา ดายหญ้า หญ้าแห้งดังกล่าว ทำลายหรือฆ่าอย่างไม่ปรานีหรือเป็นจำนวนมาก เพิงเก็บหญ้าแห้งในคอกม้าหรือโรงนา ตัดหญ้า ถั่ว

คำอื่น ๆ

  1. พูด "beano"
  2. พูด "beanpole"
  3. พูด "beanshooter"
  4. พูด "beanstalk"
ไซต์เดสก์ท็อป简体版繁體版English

สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 WordTech Co.