×

พูด enamor

  • enamor แปลvt. ทำให้ลุ่มหลง (คำทางการ) ที่เกี่ยวข้อง: ทำให้หลงรัก ชื่อพ้อง: captivate, charm

คำอื่น ๆ

  1. พูด "enamelware"
  2. พูด "enamine"
  3. พูด "enamored"
  4. พูด "enamour"
ไซต์เดสก์ท็อป简体版繁體版English

สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 WordTech Co.