×

พูด flippantly

  • flippantly แปลadv. - กำปั้นทุบดิน [kam pan thup din] - พล่อย [phlǿi] - พล่อย ๆ [phlǿi phlǿi] - พล่อยๆ [phlǿi phlǿi]

คำอื่น ๆ

  1. พูด "flippancy"
  2. พูด "flippant"
  3. พูด "flipped (2010 film)"
  4. พูด "flipper"
ไซต์เดสก์ท็อป简体版繁體版English

สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 WordTech Co.