×

พูด qtl

  • qtl แปล:คิวทีแอล ตําแหน่งของยีนที่ควบคุมลักษณะเชิงปริมาณ

คำอื่น ๆ

  1. พูด "qt (software)"
  2. พูด "qt interval"
  3. พูด "qto."
  4. พูด "qtr."
ไซต์เดสก์ท็อป简体版繁體版English

สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 WordTech Co.