เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

abscission การใช้

"abscission" แปล  
ประโยคมือถือ
  • การติดตั้งง่ายพื้นบาสเกตบอลชั่วคราวป้องกันการฉีกขาดและการแตกหัก
    Easy Installation Temporary Basketball Floor Preventing Abscission And Cracking
  • การดำรงอยู่ของมันสามารถส่งผลกระทบและควบคุมการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการเจริญเติบโตของพืชการแบ่งการงอกการออกดอกการติดผลการสุกและการหลุดร่วง
    Its existence can affect and effectively regulate the growth and development of plants, including plant growth, division, germination, flowering, fruiting, maturation and abscission.
  • โคมไฟสำหรับการเจริญเติบโตส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่พืชสมุนไพรซึ่งมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการกระตุ้นการออกดอกการงอกของเมล็ดการเจริญเติบโตของลำต้นและใบการยกเลิกใบการสร้างใบเหง้าและการก่อตัวของหลอดไฟ
    The growth lamps mainly aim at herbaceous plants, which are most effective in inducing flowering, seed germination, stem and leaf growth, leaf abscission, rhizome and bulb formation, bud dormancy and decolor and so on.