เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

abscond with การใช้

"abscond with" แปล  
ประโยคมือถือ
  • คุณเลยตัดสินใจจะเอารถเธอไปแทนเงินที่ควรจะได้
    So you decided to abscond with her vehicle as collateral.
  • คุณชิงตัวพวกเขาไป ทั้งที่ผมคัดค้านหัวชนฝา
    You abscond with these boys over my strenuous objection.