เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

accustom การใช้

"accustom" แปล  
ประโยคมือถือ
 • ช่วงเวลาที่เราเปลี่ยนจากการคลาน มาเป็นยืนสองขา
  The moment we become accustom to crawling, we stand on 2 legs.
 • วิธีนำสุนัขเข้าห้องน้ำบนถนน: คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
  How to accustom a dog to a toilet on the street: useful recommendations
 • เพื่อให้คุ้นเคยกับชื่อค่อยๆ
  To accustom to the name gradually
 • มีกฎบางอย่างซึ่งจะเป็นไปได้ที่คุณจะคุ้นเคยกับสุนัขโตเร็วที่จะไปเข้าห้องน้ำที่ถนน:
  There are certain rules, following which it will be possible to quickly accustom an adult dog to go to the toilet on the street:
 • ดังนั้นทำไมควรอาหารแมวในตอนกลางคืนใช้มันกินวันละสองครั้งหรือสาม ชามล้างที่ทำการล้าง)
  So why should a cat forage at night, accustom it to eat twice a day or three. Ate - washed bowl)
 • ฟัง ขอแนะนำให้ฟังวันละหลายครั้งกับเวอร์ชั่นที่มีคำบรรยายดั้งเดิมและเพลงเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้คุ้นเคยกับการออกเสียง
  Hear. It is recommended to listen several times a day to the original subtitled version and music in English to accustom the ear to the pronunciation.
 • เจ้าของที่กำลังจะปล่อยสัตว์ออกจากกรงควรให้เขาคุ้นเคยกับห้องส้วมของแมวเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเช็ดบ่อและกวาดอุจจาระออกไป
  The owner, who is going to release the animal from the cage, should accustom him to the cat's toilet, so as not to have to wipe the puddles and sweep away the feces.
 • แรงจูงใจที่ดีคือการซื้อสัตว์เลี้ยง นอกจากความสุขที่ลูกสุนัขจะให้แล้วเขาจะคุ้นเคยกับกิจวัตรประจำวันการขึ้นเร็วและการเดินบังคับ
  A great incentive is to purchase a pet. In addition to the pleasure that the puppy will give, he will accustom himself to the daily routine, early ascents, and mandatory walking.
 • เพื่อให้กระต่ายคุ้นเคยกับมือของคุณเลือกเวลาที่สัตว์เลี้ยงของคุณรู้สึกสงบอย่างสมบูรณ์และเคลื่อนไหวในทิศทางของคุณด้วยเสียงของชื่อของมันเอง
  To accustom the rabbit to your hands, choose a time when your pet feels completely calm and makes movements in your direction at the sound of its own name.
 • เพื่อให้คุ้นเคยกับการกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและไม่ให้ความหวังสูงในพวกเขาตระหนักถึงตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะบรรลุเป้าหมายและคุณจะต้องสร้างงานใหม่;
  to accustom yourself to set specific goals and not to put high hopes in them, to realize from the beginning that the goals will be achieved, and you will need to build new tasks;
 • ตามที่ได้กล่าวไปแล้วสุนัขพันธุ์เปลตูร์มี "รสชาติ" พิเศษ แต่พวกเขาไม่ได้ อาบน้ำ แฟน ๆ พวกเขาควรได้รับการสอนขั้นตอนสุขลักษณะนี้ตั้งแต่การเลี้ยงลูกสุนัขและอาบน้ำเดือนละสองครั้ง
  As already noted, basset hounds have a special "flavor", but they are not fans of bathing . It is necessary to accustom them to this hygienic procedure from puppyhood and then bathe a couple of times a month.
 • การสอนวินัยให้สัตว์เลี้ยงของคุณเป็นสิ่งจำเป็นตั้งแต่วันแรกที่เขาปรากฏตัวในบ้าน แต่การหยาบคายกับสุนัขนั้นเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เนื่องจากทัศนคติเช่นนี้จะทำให้มันก้าวร้าว
  It is necessary to accustom a pupil to discipline from the first days of his appearance in the house. But to be rude to the dog can not in any case, since such an attitude will make it aggressive.
 • เป็นสิ่งสำคัญมากที่พ่อแม่สอนลูกชายให้สุขอนามัยในเสื้อผ้า เด็กชายควรสวมใส่สำหรับฤดูเสมอไม่ให้ความร้อนมากเกินไปและไม่ควรเป็นซุปเปอร์คัล ชุดชั้นในไม่ควรแคบและทำจากวัสดุที่ไม่เป็นธรรมชาติ
  It is very important that parents accustom their son tohygiene in clothes. Boys should always be dressed for the season, do not overheat and do not overcool. Underwear should not be cramped and made of non-natural materials.
 • บางครั้งการฝังอาหารเพราะแมวกำลังพยายามฝังน้ำสาดด้วยเพราะกลัวว่าเจ้าของจะด่าเธอว่าเป็นแอ่งน้ำบนพื้น นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าสัตว์จำได้ว่าดุว่ามันเป็นแอ่งน้ำเมื่อพวกเขาไม่คุ้นเคยกับห้องน้ำ
  Sometimes burying food is due to the fact that the cat is trying to bury the splashing water with it, because it is afraid that the owners will scold her for a puddle on the floor. This is due to the fact that the animal remembers how it was scolded for a puddle, when they could not accustom to the toilet.
 • มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องคุ้นเคยกับกระต่ายทารกกับอาหารสีเขียวตั้งแต่อายุยังน้อย ไม่ว่าในกรณีใดจะไม่สามารถให้อาหารสัตว์หูกับวัชพืชวัชพืชพืชสวนเท่านั้น รากผักผักวัชพืชไม่ควรเกิน 30% ของมวลอาหารทั้งหมด
  It is necessary to accustom baby rabbits to green feeds from an early age. In no case can not feed eared animals alone with weeds, tops of garden crops. Root vegetables, vegetables, weeds should be no more than 30% of the total feed mass.
 • นี่เป็นเรื่องน่าตกใจสำหรับนักศึกษาหลายคน ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะคุ้นเคยกับเด็กที่มีอยู่แล้วก่อนการลงทะเบียนในหนี้สิน นี้ไม่ได้หมายความว่าคนน้อยต้องทำแบบฝึกหัดเขียนหรือคำนวณทุกวัน มีความเป็นไปได้อื่น ๆ
  This is a shock for many freshmen. Therefore, it makes sense to accustom children already before enrollment in liabilities. This does not mean that the little ones have to do any writing or calculation exercises every day. There are other possibilities.
 • คุณควรทำความคุ้นเคยกับการกำจัดเครื่องสำอางตกแต่งคืนความเหนื่อยล้าไม่สามารถเป็นข้อแก้ตัวได้ ท้ายที่สุดแล้วการทำความสะอาดอย่างละเอียดและปรับสภาพผิวให้สะอาดปราศจากเซลล์ที่ตายแล้วและฝุ่นละอองที่สะสมอยู่
  You should accustom yourself to nightly removal of decorative cosmetics, fatigue can not be an excuse. After all, a thorough cleansing and further toning free the skin from dead cells, accumulated dust, allowing it to breathe.
 • จากข้อเท็จจริงที่ว่าคุณมักจะล้างไขมันธรรมชาติออกจากเส้นผมของคุณรูขุมขนจะเริ่มหลั่งออกมามากขึ้น แน่นอนว่าเพื่อที่จะทำให้ผมของคุณคุ้นเคยกับการซักที่หายากก็จะต้องใช้เวลาพอสมควร แต่สิ่งสำคัญคือมันเป็นไปได้!
  From the fact that you often wash out natural fats from your hair, hair follicles begin to secrete them even more. Of course, in order to accustom your hair to a rarer washing, it will take some time. But the main thing is that it is possible!