เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

acidify การใช้

"acidify" แปล  
ประโยคมือถือ
 • สำหรับโซลูชันสำหรับนักพัฒนาและห้องอาบน้ำที่มีกรด
  For developer solutions and acidifying fixing baths
 • โซเดียมไบคาร์บอเนตยาที่เป็นของแข็งสำหรับอุตสาหกรรมยา
  Solid Sodium Bicarbonate Medication Acidifying Agent For Medicine Industry
 • คลอไรด์ฟรี ดินจะไม่เป็นกรดและแข็งตัวในการใช้งานในระยะยาว
  Chloride free. Soil will not be acidified and hardened in long term use.
 • ยกผลการทำความเย็น, การกำจัดกรดแช่แข็งน้ำมัน, บันทึกน้ำมัน ฯลฯ
  Lifting Refrigeration Effect , Removal Of Acidified Frozen Oil , Save Oil Etc
 • นอกเหนือจากน้ำตาลไม่ได้รับอนุญาตเมื่อน้ำผลไม้ที่ได้รับกรด.
  The addition of sugar is not permitted when the juice has been acidified.
 • สารทำให้เป็นกรดในอุตสาหกรรมยาเครื่องปฏิกรณ์ในเครื่องมือดับเพลิง
  Acidifying agent in medicine industry , reactor in fire fighting instruments.
 • ปราศจากคลอไรด์ ดินจะไม่ถูกทำให้เป็นกรดและชุบแข็งในการใช้งานในระยะยาว
  Chloride free. Soil will not be acidified and hardened in long term use.
 • การยกเครื่องทำความเย็นการกำจัดน้ำมันแช่แข็งที่เป็นกรดช่วยลดน้ำมัน ฯลฯ
  Lifting Refrigeration Effect , Removal Of Acidified Frozen Oil , Save Oil Etc
 • นอกเหนือจากน้ำตาลน้ำผลไม้ผลไม้ผสมไม่ได้รับอนุญาตเมื่อน้ำผลไม้ที่ได้รับกรด.
  The addition of sugars to mixed fruit juice is not permitted when the juice has been acidified.
 • ระบบที่เป็นกรดตัวแทน
  A systemic acidifying agent
 • ทั้งหมดนี้นำไปสู่​​ทะเลอย่างรวดเร็วกลายเป็นกรดมืดและเย็น นี้นำไปสู่​​การเสียชีวิตหลายชนิดเพราะมัน
  All this led to the sea quickly became acidified, dark and cold. This led to many species perished because of it.
 • ปริมาณรวมของการเพิ่มน้ำตาลไม่เกิน 25 กรัม / กก. และนอกเหนือจากน้ำตาลไม่ได้รับอนุญาตเมื่อน้ำผลไม้ที่ได้รับกรด.
  The total quantity of added sugars shall not exceed 25g/kg and the addition of sugars is not permitted when the juice has been acidified.
 • น้ำได้รับอนุญาตให้ดื่มเฉพาะกรดด้วยน้ำมะนาว ขอแนะนำให้ผู้ที่มีน้ำหนักเกินควรดื่มน้ำวันละ 4 แก้วโดยเติมน้ำมะนาวครึ่งแก้ว
  Water is allowed to drink only acidified with lemon juice. People suffering from overweight are advised to drink 4 glasses of water per day, adding half the lemon juice to each.
 • เพื่อเพิ่มความเงางามให้เส้นผมด้วยน้ำที่มีฤทธิ์เป็นกรด สำหรับลอนผมแบบคาโมไมล์แนะนำ สำหรับผมสีเข้มจะดีกว่าถ้าใช้ด้วยน้ำส้มสายชู
  To maximize shine, rinse the hair with acidified water. For light curls recommended chamomile infusion. For dark hair it is better to use rinse with vinegar.
 • เพื่อเตรียมดินใช้เวลาในส่วนที่เท่ากันของแผ่นหรือดินสดดินอินทรีย์ทรายละเอียดและพีท หากโลกเป็นกรดแล้วมันก็จะถูกผสมกับสารละลายมะนาวเล็กน้อย
  To prepare the soil take in equal parts of the sheet or sod soil, humus, fine sand and peat. If the earth is acidified, then it is mixed with a small amount of lime solution.
 • คีโตนและอะซิโตนเป็นกรดทำให้ร่างกายนำไปสู่วิกฤตกรดในช่วงที่มีการรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วย วิกฤตความเป็นกรดเกิดขึ้นในวันที่ 7-10 ของการรักษา
  Ketone bodies and acetone acidify the body leading to an acid crisis, during which a peak in the patient's well-being is observed. Acidotic crisis occurs on the 7-10th day of treatment.
 • สภา เพื่อความสะดวกสบายอย่างสมบูรณ์หลังจากสระผมให้ล้างด้วยน้ำที่มีความเป็นกรดเล็กน้อย สำหรับของเหลว 1 ลิตรใช้เวลาครึ่งช้อนชาของกรดซิตริกหรือน้ำมะนาวทั้งหมด
  Council For complete comfort, after washing, rinse hair with slightly acidified water. For 1 liter of liquid take half a teaspoon of citric acid or a whole - lemon juice.