เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

actuary การใช้

"actuary" แปล  
ประโยคมือถือ
 • เป็นแอคชัวรี่ได้อย่างไร แอคชัวรี่คือใคร วิดีโอ
  BECOME AN ACTUARY WHO IS ACTUARY? VIDEOS
 • เป็นแอคชัวรี่ได้อย่างไร แอคชัวรี่คือใคร วิดีโอ
  BECOME AN ACTUARY WHO IS ACTUARY? VIDEOS
 • เป็นแอคชัวรี่ได้อย่างไร แอคชัวรี่คือใคร วิดีโอ
  BECOME AN ACTUARY WHO IS ACTUARY?
 • เป็นแอคชัวรี่ได้อย่างไร แอคชัวรี่คือใคร วิดีโอ
  BECOME AN ACTUARY WHO IS ACTUARY?
 • © 2017 สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
  ©2019 SOAT : THE SOCIETY OF ACTUARIES OF THAILAND All Rights Reserved.
 • ใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ประกันชีวิต) จาก คปภ.
  Certifying Actuary (life insurance) from Office of Insurance Commission
 • สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย แห่งประเทศไทย
  The Society of Actuaries of Thailand
 • สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
  THE SOCIETY OF ACTUARIES OF THAILAND
 • ใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ประกันวินาศภัย) จาก คปภ.
  Certifying Actuary (non-life insurance) from Office of Insurance Commission
 • ยินดีต้อนรับสู่สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
  Welcome to THE SOCIETY OF ACTUARIES OF THAILAND
 • การันตีคุณภาพ “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ระดับเฟลโล่ (สูงสุด)”
  Guarantee quality “Fellow Actuary (Highest Level)”
 • แจ้งการแต่งตั้งผู้อำนวยการสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
  Appointment of Executive Director of The Society of Actuaries of Thailand
 • ฉันเพิ่งไล่พนักงาน ออกไปสามคน
  I just had to lay off three of my actuaries.
 • จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
  THE SOCIETY OF ACTUARIES OF THAILAND CODE OF PROFESSIONAL CONDUCT
 • วารสารสวัสดีแอคชัวรี บทความ
  SAWASDEE ACTUARY ARTICLE
 • ถามคำถามและขอคำแนะนำ? ติดต่อหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือที่ปรึกษาของเรา
  Ask questions and seek advice? Contact one of our actuaries or consultants.
 • งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน, นักวิเคราะห์เชิงปริมาณ, งานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
  Financial Product Development / Quantitative Analysis / Actuary
 • วารสารสวัสดีแอคชัวรี
  SAWASDEE ACTUARY
 • ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ที่สมาคมประกาศใช้
  Fails to perform their work in compliance with professional standards and code of professional conduct of the Society of Actuaries of Thailand.
 • C/O: 348 ซอยรัชดาภิเษก 9 ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน) แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10600
  ©2019 SOAT : THE SOCIETY OF ACTUARIES OF THAILAND All Rights Reserved.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:   1  2