เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

attractively decorated การใช้

"attractively decorated" แปล  
ประโยคมือถือ
  • ตกแต่งร้านสวย รสชาติอาหารดี แต่ไม่มีคนเข้า
    Your restaurant is attractively decorated, and your food tastes great, but nobody visits your restaurant.
  • เปิดสูตร “แกงคั่วหัวตาล” จากบ้านยี่สาร ร้านอาหารไทยพื้นบ้านส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่น
    How to Choose Location to Sell Well How to choose a restaurant location Your restaurant is attractively decorated, and your food tastes great, but...