เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

attractiveness การใช้

"attractiveness" แปล  
ประโยคมือถือ
 • สามารถตรวจสอบความถูกต้อง และสวยงามก่อนส่งข้อมูล
  Accuracy and attractiveness of contents and designs can be reviewed prior to delivery
 • ความเชื่อมั่นในความน่าดึงดูดใจทางเพศของพวกเขา
  Confidence in their sexual attractiveness
 • โค้งความน่าสนใจลงในผ้าสีเขียวและถุงน่องชอบปาก
  curvy attractiveness into green cloth and stockings likes mouth
 • ความดึงดูดของตลาดและความพร้อมทางธุรกิจของโครงการ
  Market attractiveness and business readiness of the project
 • หินธรรมชาติเพื่อดึงดูดความรักและเพิ่มความน่าดึงดูด
  Natural stones to attract love and enhance attractiveness
 • สีเหลืองมะนาวจะช่วยดึงเสน่ห์ในตัวคุณออกมา
  The pale elegant lemon yellow will bring your attractiveness.
 • เพิ่มความอ่อนหวานให้กับใบหน้า ด้วยศัลยกรรมเสริมลักยิ้ม
  Enhance attractiveness to your face with dimple creation surgery
 • ความงามของไทย 5 ปัจจัยความน่าสนใจในเอเชีย
  The beauty of Thai 5 Asian attractiveness factors
 • ซูเปอร์อินเดียสดมากประทับใจความน่าสนใจ
  super extremely impressive fresh indian attractiveness
 • ความดึงดูดใจของผู้หญิงในสายตาของผู้ชาย
  Women's attractiveness in the eyes of men
 • เพิ่มการพัฒนาทั้งอำเภอและน่าดึงดูดใจ.
  Increases entire district's development and attractiveness.
 • กลางแจ้งสวยงามอินเดียพรดาวหลงใหลแสดง
  super extremely impressive fresh indian attractiveness
 • นายทำเสียงเหมือนฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่มีเสน่ห์เลยอย่างงั้นแหละ
  You're making it sound like I have no attractiveness as a woman.
 • เพื่อให้งานที่ออกมานั้น ตอบโจทย์และตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
  We create tactics and attractiveness to the work to meet goals.
 • ถ้าคุณต้องเลือกระหว่างความสูงกับความมีเสน่ห์ คุณจะเลือกอย่างไร
  If you had to choose between how you rated on a height and attractiveness scale, what combination would you choose?
 • ขอให้ขี้เหร่ลงบ้าง และ IQ น้อยลงนิดหน่อย สมบูรณ์แบบเกินไปใช่ว่าจะดี
  Reduce my attractiveness and drop a few IQ points. I'm just too perfect - sometimes I'd just like to be a little more ordinary.
 • คุณชอบมากเพราะคุณมีความแข็งแกร่งความน่าดึงดูดและเสน่ห์ของผู้ชาย
  You like many, because you have so much strength, attractiveness and masculine charm.
 • ความลับของความดึงดูดใจของผู้หญิง
  Secrets of female attractiveness
 • ธีมการ์ตูนเหมือนที่ไม่ซ้ำกับความน่าดึงดูดใจที่ไม่ซ้ำกันและผิดปกติ,
  A unique cartoon-like theme with a unique and uncommon attractiveness,
 • ​ใช้ประโยชน์จากความดึงดูดใจทางเศรษฐกิจและความต้องการจากชาวต่างชาติ
  Capitalize on the economy attractiveness and demand from expats
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:   1  2  3