เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

cantilever bridge การใช้

"cantilever bridge" แปล  
ประโยคมือถือ
  • สะพานฟันแบบมีหลักยึดข้างเดียว — ซึ่งใช้ในผู้ป่วยไม่มีฟันข้างใดข้างหนึ่งของฟันที่หายไป ฟันหลักจะถูกเตรียมและฟันลอยจะถูกติดเข้าที่ปลายของฟันหลัก
    Cantilever Bridge — this is utilized when the patient does not have two teeth on either side of the missing tooth. The abutment teeth adjacent to one another are prepped and the pontic is attached to the end of it.