เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

flippant การใช้

"flippant" แปล  
ประโยคมือถือ
  • แค่ เยี่ยม ยังน้อยไป มหัศจรรย์ ?
    "Fantastic" is a little flippant.
  • ไม่รู้อะไรแล้วทำมาพูด
    Don't be so flippant without knowing much!
  • "อืมเย็นคุณรู้การสนทนาที่ดีเพศที่ดีและเพื่อให้ "ฉันตอบบิตทะลึ่ง มองลอบเพื่อดูปฏิกิริยาของเขา
    "Well, you know, dinner, nice conversation, great sex and so. "I say a little flippant. Looking furtively to see his reaction.