เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

in absentia การใช้

"in absentia" แปล  
ประโยคมือถือ
  • ในปี 2557 ผลจากการพิจารณาที่ไม่เป็นธรรม เป็นเหตุให้เขาได้รับโทษจำคุกเป็นเวลา 10 ปี ในการพิจารณาลับหลัง ในข้อหาทำลายโรงพัก ปัจจุบันพี่ชายหรือน้องชายของเขายังคงใช้โทษจำคุกในข้อหาเดียวกัน
    In 2014, at the close of an unfair trial, the Bahraini authorities sentenced al-Araibi in absentia to 10 years in prison on charges of attacking a police station. His brother is currently serving a jail sentence on the same charges.