เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

induced abortion การใช้

"induced abortion" แปล  
ประโยคมือถือ
  • สายด่วนให้คำปรึกษาเรื่องทำแท้งปลอดภัย และ เครือข่ายในภูมิภาค
    Guttmacher Institute, Facts on Induced Abortion Worldwide.pdf — Women Help Women Consultation
  • คนทำแท้ง คือบุคคลที่ประกอบการทำแท้ง ในภาษาพูดประจำวัน คำว่าการแท้งมักจะหมายถึงการทำแท้ง (604-2) มากกว่าที่หมายความว่าการแท้งเอง (604-1)
    Abortion, n. - abort, v.t. or v.i. - abortifacient, adj. used as n.: capable of inducing abortion. - abortionist, n.: a person who performs abortions. In everyday language, the term abortion often takes the meaning of induced abortion (604-2), as opposed to spontaneous abortion (604-1).
  • คนทำแท้ง คือบุคคลที่ประกอบการทำแท้ง ในภาษาพูดประจำวัน คำว่าการแท้งมักจะหมายถึงการทำแท้ง (604-2) มากกว่าที่หมายความว่าการแท้งเอง (604-1)
    Abortion, n. - abort, v.t. or v.i. - abortifacient, adj. used as n. : capable of inducing abortion. - abortionist, n. : a person who performs abortions. In everyday language, the term abortion often takes the meaning of induced abortion (604-2), as opposed to spontaneous abortion (604-1).