เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

induced การใช้

"induced" แปล  
ประโยคมือถือ
 • นี่มัน.. ฉันอาจจะกำลังฝันอยู่ ตอนนวดสปาแล้วหลับไป
  This is all probably a- a dream that I'm having... induced by a- a deep-tissue massage.
 • เป็นไปได้ว่าความเครียดไปกระตุ้นทำให้เกิดหัวใจวาย
  It's possible the stress induced could cause a heart attack,
 • แต่นั่นน่าจะเพราะ หมอนั่นเกือบจะโคม่าหลังจาก
  But that's mostly because he's in a medically induced coma after being brutally checked in a game last week.
 • ▶ลดการเกิดไฟกระชากจากสายไฟ สายการสื่อสาร สายดิน
  ▶Eliminate induced surges from power lines, communication lines, grounding lines
 • การลดทอนต่ำที่เกิดขึ้นภายในช่วงอุณหภูมิการทำงาน
  Low induced attenuation within the operating temperature range
 • ปราศจากน้ำยางไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ในน้ำยาง
  Latex free, causes no latex induced allergic reactions
 • เกิดความเครียดแตกกร่อนเกือบสมบูรณ์ปราศจากคลอไรด์
  Almost completely free from chloride induced stress corrosion cracking
 • ▶ลดการทำให้เกิดไฟกระชากผ่านโครงสร้างที่เป็นเหล็ก
  ▶Eliminate induced lightning surges via steel structures
 • ▶ ลดการทำให้เกิดไฟกระชากผ่านโครงสร้างที่เป็นเหล็ก
  ▶ Eliminate induced lighting surges via steel structures
 • กลุ่มภวังค์ต่างๆที่รวมถึงการเหนี่ยวนำทางเคมี
  various trance parties that include chemically induced
 • เขาต้องอยู่ในสภาวะโคม่า จนกว่าอาการบวมของสมองจะลดลง
  We have him in an induced coma until the brain swelling subsides.
 • 10 9-19№10Dซ้าย 135 ° พัดลมแบบร่างชักนำให้เกิดกำลังมอเตอร์: 37KW 1
  10 9-19№10D Left 135° Induced draft fan Motor power: 37KW 1
 • การเปิดเผยบังคับให้เลิกกิจการที่เกิดจากการหลอกลวง
  ExposureForced liquidation caused by induced scam
 • (3) วงจร IR เหนี่ยวนำอัตโนมัติแบบไกล, การทำงานแบบแฮนด์ฟรี
  (3) Far IR automatic induced circuit, hand free operation
 • เราจะทำการควบคุมรักษาความปลอดภัยในรถพยาบาล
  Can I deliver in here? No. The day we're induced, we'll secure you in an ambulance.
 • ⇒ ตรวจดูกระแสอากาศที่ลอยตัวสูงขึ้นเพราะความร้อน ฯลฯ
  ⇒ Confirmation of rising air induced by heat.
 • เกิดเมื่อปลายสัปดาห์ที่ 38 และแม่ของเธอจะต้องถูกชักนำ
  was born late, at 38 weeks, and her mother had to be induced.
 • ปรับความสว่าง: ระดับ 100 โดยซอฟต์แวร์หรือโดยแสงอัตโนมัติ
  Brightness adjusted: 100 grade by software, or by Auto-optic induced
 • แอนโดรเจเนติก ชักนำให้เกิดโดยฮอร์โมนเพศชาย
  Androgenetic Induced by male hormones
 • ดังนั้นแรงดันตกเสมอในกระแสโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งวาล์ว
  therefore a pressure drop is always induced in the flow regardless of valve position.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:   1  2  3