เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

populated การใช้

"populated" แปล  
ประโยคมือถือ
 • ไม่ใช่ว่ามันเดินเข้าไปในที่ที่มีคนเยอะ ๆ ซะหน่อย
  It's not like it wandered into a populated area.
 • คนเที่ยวมีแต่โหดๆ ห่วยๆ ตั้งแต่บอมเบย์ถึงกัลกัตต้า
  The seediest dive on the wharf, populated with every reject and cut-throat from Bombay to Calcutta.
 • การออกแบบที่แคบสำหรับบอร์ดที่มีประชากรหนาแน่น
  Narrow Design for Densely Populated Boards
 • ในพื้นที่อยู่อาศัย ผลที่จะตามมาจะร้ายแรงมาก
  If dispersed over a populated area, the results would be catastrophic.
 • ถ้าเป็นอย่างที่คิดไปที่คนอยู่มากๆ\ จะมีการเปลี่ยนแปลง
  If that think walks into a populated area there will be a major catastrophe
 • มีประชากรมาก ความลึกที่ปรับได้เพิ่มขึ้น 25 มม.
  heavily populated. Depth adjustable in 25mm increments.
 • คิดภาพว่านายเป็นมนุษย์คนเดียว อยู่บนโลกที่มีแต่หมาน่ะ
  Imagine you're the sole human being living on a planet populated with nothing but dogs.
 • ข้อแนะนำที่ดีที่สุดคือ อยู่ให้ห่างจากสถานที่คนพลุกพล่าน
  Our best recommendation is to stay away from densely populated areas.
 • แลนเกนเฟลด์: ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น
  Langenfeld: located in densely populated area
 • คิดภาพว่านายเป็นมนุษย์คนเดียว อยู่บนโลกที่มีแต่ชิมแปนซีน่ะ
  Imagine you're the sole human being living on a planet populated with nothing but chimps.
 • แต่ละคนต่างถูกจับตัวไป /Nในเขตที่พักอาศัย โดยไม่มีพยานรู้เห็น
  Each woman was taken from a populated area with no witnesses.
 • ตอนนี้ เราอยู่ในสงคราม สงคราม กับ จักรวาลอื่น ที่สร้างโดยปีศาจ
  That we are at war... at war with another universe... populated by creatures who have damaged the very fabric of reality.
 • แล้วที่เกี่ยวกับ พ.ศ. 1200 พวกเขาเริ่มที่จะสร้างที่มีประชากรหนาแน่น
  Already at about 1200 BC so they started to build densely populated
 • บทที่ II การสุขาภิบาลของดินและการทำความสะอาดพื้นที่ที่มีประชากร
  Chapter II. Soil hygiene and cleaning of populated areas.
 • คนที่เขามีสติดี ต้องรู้จักหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนหนาแน่นชุกชม
  It's common sense to avoid densely populated areas.
 • การทำความสะอาดพื้นที่ที่มีประชากร
  Cleaning of populated areas
 • การฝึกปฏิบัติในส่วน "สุขอนามัยในการจัดหาน้ำในพื้นที่ที่มีประชากร"
  Practical classes in the section "Hygiene of water supply in populated areas"
 • ตอนนี้คุณสามารถดูผลลัพธ์ของค่าสัมบูรณ์ทั้งหมดในเซลล์ที่เลือกไว้
  Now you can see the result of all absolute values is populated on the selected blank cell.
 • ไหนก็ได้ที่มีคนอาศัยอยู่ ในบริเวณใกล้เคียง จะต้องมีประชากรหนาแน่น
  Any habitable area in the vicinity would be densely populated.
 • ขนาดของดีในพื้นที่ที่มีประชากร, €
  The size of the fine in a populated area, €
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:   1  2  3