เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

qt การใช้

"qt" แปล  
ประโยคมือถือ
 • สมาชิกทีม QT ในการแข่งขันมาราธอนนานาชาติเซินเจิ้น
  QT Team Members In Shenzhen International Marathon
 • สมาชิกทีม QT ในการแข่งขันมาราธอนนานาชาติเซินเจิ้น
  QT team members in Shenzhen International marathon
 • เราจำเป็นต้องมีบางเวลา QT กัน สองคนห้อยออกมีเบียร์บาง
  We need some QT time together. Two guys hanging out, have some beers.
 • เหล็กกล้าไร้สนิม QT ชนิดสปริงล็อคด้านความปลอดภัยขา R
  QT stainless steel type spring safety locking R pins
 • จากอัตราการไหลผ่าน (qt) รวมถึงอัตราการไหลเกิน (qs), พิเศษ: ± 2%
  From transitional flow-rate (qt) inclusive, to overload flow-rate (qs), exclusive:±2%
 • ซิงค์ไอพอดของคุณ ฟังเพลง ดูวิดีโอต่าง ๆ ได้เลย
  SNES emulator that letsyou record play as QT movies
 • ภาวะความดันโลหิตสูง (เนื่องจากภาวะเสี่ยงต่อการเกิด QT)
  Hypokalemia (due to the risk of prolonged QT interval);
 • บริษัท QT มีประสบการณ์ในการผลิตสกรูมากกว่า 17 ปี
  QT company has over 17 years screws producing experience.
 • สกรู QT ได้รับความนิยมอย่างสูงจากลูกค้าของเรา
  QT screws are highly appreciated by our clients
 • ถุงพลาสติกกว่า 100qt ค่ายเบียร์เย็นกำหนดเองรีไซเคิลทนทาน
  Plastic Liner Over 100qt Camping Beer Cooler Durable Customized Recycling
 • การยืดระยะเวลา QT (ที่ได้มาหรือมีมา แต่กำเนิด);
  Prolongation of the QT interval (acquired or congenital);
 • GB9074.4, GB9074.8, GB9074.13 สกรูชนิดต่าง ๆ ฯลฯ พร้อมใช้งานจาก QT
  GB9074.4,GB9074.8,GB9074.13 etc various types of combination screws are available from QT.
 • ภาวะหัวใจหยุดเต้นที่เกี่ยวกับการยืดช่วง QT;
  Ventricular arrhythmias associated with prolongation of the QT interval;
 • กระพือหรือกระพือของโพรงเพิ่มขึ้นในช่วง QT;
  Flicker or flutter of the ventricles, an increase in the QT interval;
 • นี่คือสกรูหัวกระทะเครื่อง QT M3x8 มม. มาตรฐานคือ Gb818-85 สกรูหัวกระทะ
  This is QT M3x8 mm pan head machine screws. Standard is Gb818-85 pan head screw.
 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด: การยืด QT ช่วงภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง;
  Cardiovascular system: prolongation of the QT interval, chronic heart failure;
 • 2 การทดสอบ QT ยินดีต้อนรับและเป็นมืออาชีพ
  2 QT test is welcome and professional.
 • มีการยืดอายุของช่วง QT ที่มีมา แต่กำเนิด
  Have congenital prolongation of the QT interval
 • เจอช่วงQT ในคลื่นหัวใจที่ยาวเกินไปด้วย
  Next. Found a long qt interval.
 • การทดสอบ QT ยินดีต้อนรับและเป็นมืออาชีพ
  QT test is welcome and professional.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:   1  2  3