เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

quake with การใช้

"quake with" แปล  
ประโยคมือถือ
  • คนที่กลัวฉัน ก็เพราะว่าฉันมีอำนาจ ทำให้พวกนั่นเกรงกลัว
    People quake with fear because I have the power to make them afraid.
  • มันสำคัญกับนายมากมั้ย? เมื่อเวลาที่คน ต้องสั่นกลัวเมื่อได้ยินชื่อนาย
    Is it so important to you that people quake with fear at the sound of your name?