เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ratio method การใช้

"ratio method" แปล  
ประโยคมือถือ
  • วัสดุที่ใช้เครื่องสูบน้ำใช้วิธีอัตราส่วนขนาดใหญ่วัสดุที่เอ่ยถึงอัตโนมัติความหนืดสูงของวัตถุดิบในช่วงฤดูหนาวยังสามารถป้อนได้ง่าย
    Material taken pump use large ratio method, automatic mention material, high viscosity of winter raw materials can also easily feed.