เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

rational number การใช้

"rational number" แปล  
ประโยคมือถือ
  • ตัวเลขที่มีเหตุผลคืออะไร? พวกเขาคืออะไร?
    What are rational numbers? What are they?
  • ถ้าเราสมมติว่า รากที่สองของสอง เป็นจำนวนตรรกยะ เราก็จะบอกได้ว่า รากที่สองของสอง
    If we assume that the square root of two is a rational number, then we can say that the square root of two is A over B... where A and B are whole numbers and B is not zero.
  • หมายเลขเหตุผลตั้ง
    Rational number