เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wage increase การใช้

"wage increase" แปล  
ประโยคมือถือ
 • ค่าจ้างขั้นต่ำในเวียดนามเพิ่มขึ้น เดือนธันวาคม 2013
  Minimum Wage Increase in Vietnam – December 2013
 • คนงานและวัยเกษียณในเวเนซุเอลาเพื่อรับ 50% เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ
  Workers and Pensioners in Venezuela to Get 50% Minimum Wage Increase
 • เงินเฟ้อกับการปรับค่าจ้าง-เงินเดือน ... ผลต่อธุรกิจไทย (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2154)
  Inflation and Wage Increases: Impact on Thai Business (Business Brief No.2154)
 • บ้าน >ข่าวการเงิน >คนงานและวัยเกษียณในเวเนซุเอลาเพื่อรับ 50% เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ
  Home > Finance News > Workers and Pensioners in Venezuela to Get 50% Minimum Wage Increase
 • การจ้างงานน้อยลงการปลดพนักงาน (เหลือเฟือ) การเพิ่มขึ้นของการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างน้อย
  Fewer hiring, layoffs (redundancies) increases, wage increases less
 • แท็ก:คนงานและวัยเกษียณในเวเนซุเอลา, คนงานและวัยเกษียณในเวเนซุเอลาเพื่อรับ 50% เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ
  Tags:Workers and Pensioners in Venezuela, Workers and Pensioners in Venezuela to Get 50% Minimum Wage Increase
 • ฉันทามติสหภาพ = และนายจ้างจะทราบว่าหมายความว่าอัตราเงินเฟ้อสูงและดังนั้นจึงมักจะได้รับการตกลงที่จะค้างค่าจ้าง
  Consensus = unions and employers are aware that high inflation means and therefore usually agree to hold down wage increases.
 • อย่างไรก็ตาม เรายังคงต้องคอยระมัดระวังและเฝ้าจับตาดูปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจไม่ว่าจะเป็น การแข็งค่าขึ้นของเงินบาท การปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่าแรง ภาวะวิกฤตในฮ่องกง และภาวะอุปสงค์ชะลอตัว
  Still, we have to stay vigilant and keep close watch on potential external pressure such as strong Thai baht, potential wage increase, Hong Kong crisis and demand stays slow and low.