เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ablate แปล

การออกเสียง
"ablate" การใช้
คำแปลมือถือ
 • vt. ระเหยไป
 • ablactation    การหยุดนม การหยุดหลั่งน้ำนม
 • ablactate    หย่านม
 • ablation    [ə'leɪʃ(ə)n] 1. n. การตัดเอาออก [kān tat ao øk] 2. n. exp. การตัดออก [kān tat øk]
 • abkhazian    อับคาซ แอบกาเซีย แอบคาเซีย ชาวแอบคาเซียน
 • ablative    การกแหล่งที่มา ที่มีแนวโน้มจะระเหย
 • abkhazia    [æb'kɑːzɪə] n. prop. อับคาเซีย
 • ablative case    การกแหล่งที่มา ภาษาเอสโทเนีย
 • abkhaz language    ภาษาอับคาเซีย
 • ablaut    n. การเปลี่ยนแปลงเสียงสระของชุดคำ(เช่น sing sang sang)
ประโยค
 • ทำให้วัสดุที่ถูกฉายรังสีละลายอย่างรวดเร็วกลายเป็นไอระเหยหรือไปถึงจุดวาบไฟ
  causing the irradiated material to rapidly melt, vaporize, ablate, or reach a flash point
 • ขั้วไฟฟ้าสามารถถอดออกได้ด้วยวิธีการบางอย่างซึ่ง ได้แก่ การพ่นทรายการกัดด้วยเลเซอร์การกัดกร่อนทางเคมีและการปั้นทราย
  The electrode can be removed by a few methods which include, sandblast, laser ablate, chemically etch and sandpap
 • ความยาวคลื่น 980nm มีลักษณะเฉพาะที่จะดูดซับในลักษณะที่คล้ายกันโดยน้ำและฮีโมโกลบินเนื่องจากเนื้อเยื่อมีน้ำในปริมาณสูงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เลเซอร์ผ่าตัดจะถูกดูดซึมโดยน้ำ
  The 980nm wavelength has a particular characteristic to be absorbed in a similar way by water and haemoglobin.Because the tissue contain a high percentage of water, it is important that a surgical laser would be absorbed by the water to ablate tissuess properly.
ความหมาย
  คำกริยา
 • remove an organ or bodily structure

 • wear away through erosion or vaporization