เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

activated charcoal แปล

การออกเสียง:
"activated charcoal" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  ถ่านกัมมันต์ [thān kam man]
 • activated     adj. กัมมันต์ [kam man]
 • charcoal     1) n. ดินสอถ่าน ที่เกี่ยวข้อง: ดินสอที่ทำจากถ่าน ชื่อพ้อง: fusain
 • activated carbon    n. exp. คาร์บอนกัมมันต์ [khā bǿn kam man]
 • activated sludge    ระบบการกําจัดน้ําเสียแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์
 • animal charcoal    ถ่านกระดูก
 • burning charcoal    n. อั้งโล่ [ang lō]
 • charcoal brazier    1. n. เตา [tao] [tāo] 2. n. exp. เตาถ่าน [tao thān]
 • charcoal burner    เตาเผาถ่าน คนเผาถ่าน
 • charcoal gray    สีเทาเข้ม
 • charcoal grey    สีเทาเข้ม
 • charcoal iron    (โลหะแผ่น) ดหล็กอย่างดี ซึ่งเป็นเหล็กถลุงด้วยความร้อนโดยใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิง คุณสมบัติอยู่ที่มันปราศจากกำมะถันปน
 • charcoal kilns    เตาเผาถ่าน
 • charcoal powder    n. exp. ผงถ่าน [phong thān]
 • charcoal-gray    ที่มีสีเทาชาร์โคล
 • charcoal-grey    ที่มีสีเทาชาร์โคล
ประโยค
 • ทุกสถานที่ชิ้นโรยด้วยผงถ่านหรือปกคลุมด้วยสนามสวน
  All places slices sprinkled with powdered activated charcoal or covered with garden pitch.
 • ผู้ผลิตในจีน โรงงานมะพร้าวส่งออกถ่านไม้โกงกาง
  Coconut activated charcoal black export factory China Manufacturer
 • โรงงานมะพร้าวส่งออกถ่านไม้โกงกาง ติดต่อตอนนี้
  Coconut activated charcoal black export factory Contact Now
 • ผู้ผลิตในจีน ถ่านดูดกลิ่นถ่านกัมมันต์ธรรมชาติ
  Activated Charcoal Odour Absorber Natural China Manufacturer
 • ผงถ่านกัมมันต์เกรดอาหารสำหรับการคลายสีน้ำตาล
  Food grade powder coconut activated charcoal for sugar decolorization
 • V ถ่านกรองถ่านกัมมันต์, ไส้กรองกลิ่นคาร์บอนสูง 2
  V Bank Activated Charcoal Filter , High Capacity Carbon Odor Filter Class 2
 • ผงถ่านมะพร้าวอ่อนสำหรับการตัดสี ติดต่อตอนนี้
  Buy activated charcoal powder for decolorization Contact Now
 • ดูวิดีโอ: 23 เปนทนาพอใจสำหรบผวทสมบรณแบบ (มกราคม 2020).
  Watch the video: Benefits of Activated Charcoal. Dr. Josh Axe (January 2020).
 • ถุงถ่านกัมมันต์กะลามะพร้าวและถุงกัน 4X 4X6 กลิ่น
  Coconut Shell Activated Charcoal Bags And Five 4X6 Odor Proof Pouch Reuseabl
 • จีนราคาขายถ่านกัมมันต์สำหรับการบำบัดน้ำ ติดต่อตอนนี้
  China sale price of granular activated charcoal for water treatment Contact Now
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • powdered or granular carbon used for purifying by adsorption; given orally (as a slurry) it is an antidote for some kinds of poisons
  ชื่อพ้อง: activated carbon,