เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

charcoal-grey แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ที่มีสีเทาชาร์โคล
 • charcoal grey    สีเทาเข้ม
 • charcoal    1) n. ดินสอถ่าน ที่เกี่ยวข้อง: ดินสอที่ทำจากถ่าน ชื่อพ้อง: fusain 2) n. ถ่าน ที่เกี่ยวข้อง: ถ่านไม้, ถ่านที่เกิดจากการเผาไหม้ของคาร์บอน ชื่อพ้อง: wood coal 3) n. ภาพวาดด้วยถ่านไม้ ที่
 • be grey    อึมครึม ครื้มฝน ครึ้ม มืดครึ้ม
 • grey    1) adj. สีเทา ที่เกี่ยวข้อง: เทา ชื่อพ้อง: gray 2) n. สีเทา ที่เกี่ยวข้อง: ความเป็นสีเทา ชื่อพ้อง: gray 3) adj. หงอก ที่เกี่ยวข้อง: แก่มาก, เก่ามาก ชื่อพ้อง: gray 4) vt. ทำให้เป็นสีเท
 • activated charcoal    n. exp. ถ่านกัมมันต์ [thān kam man]
 • animal charcoal    ถ่านกระดูก
 • burning charcoal    n. อั้งโล่ [ang lō]
 • charcoal brazier    1. n. เตา [tao] [tāo] 2. n. exp. เตาถ่าน [tao thān]
 • charcoal burner    เตาเผาถ่าน คนเผาถ่าน
 • charcoal gray    สีเทาเข้ม
 • charcoal iron    (โลหะแผ่น) ดหล็กอย่างดี ซึ่งเป็นเหล็กถลุงด้วยความร้อนโดยใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิง คุณสมบัติอยู่ที่มันปราศจากกำมะถันปน
 • charcoal kilns    เตาเผาถ่าน
 • charcoal powder    n. exp. ผงถ่าน [phong thān]
 • charcoal-gray    ที่มีสีเทาชาร์โคล
 • make charcoal    v. exp. เผาถ่าน [phao thān]