เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

angina แปล

การออกเสียง
"angina" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. โรคอักเสบที่ลำคอ
 • abdominal angina    n. exp. ท้องมวน [thøng mūan]
 • angina pectoris    n. อาการปวดอย่างรุนแรงบริเวณหัวใจที่แผ่จากหัวใจไปยังไหล่แล้วไปที่แขนข้างซ้ายหรือจากหัวใจไปที่ท้อง
 • have angina    v. มวน [mūan]
 • ludwig's angina    โรคลุดวิก
 • unstable angina    อาการปวดเค้นไม่เสถียร
 • vincent’s angina    โรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน
 • angika language    ภาษาอังคิกา
 • angika    ประเทศเนปาล อังคิกา เนปาล
 • angie sage    แอนจี เสจ
 • angiocardiogram    แองจิโอคาร์ดิโอแกรม
 • angie chiu    จ้าว หย่าจือ
 • angiocarp    พืชที่ให้ผลชนิดมีเปลือกแข็งหุ้ม
 • angie bland    แอนจี แบลนด์
 • angiocarpic    ที่มีเปลือกแข็งหุ้ม
ประโยค
 • การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในเด็กในระยะเริ่มแรก
  Treatment of angina in children in the early stages
 • ในโรคหัวใจ: กล้ามเนื้อหัวใจตาย; ปวดหัวไม่เสถียร;
  In cardiology: myocardial infarction; unstable angina;
 • อาการเจ็บหงุดหงิดในเด็ก: ควรรักษาอาการอะไรบ้าง
  Angina in children: what to treat, what are the symptoms
 • ไอโอดีนในอาการเจ็บคอวิธีการล้างปูด้วยไอโอดีน
  Iodinol in angina, how to gargle with iodinol
 • มีเสถียรภาพและไม่เสถียรโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ;
  Stable and unstable angina;
 • วิธีการหลักในการตรวจความผิดปกติของหลอดเลือด:
  The main methods of examination with angina:
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดใดในเด็กที่พบในทางการแพทย์?
  What types of angina in children are found in medical practice?
 • มีอาการปวดหัวในเด็ก 2-3 ปีเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ:
  Angina in children 2-3 years old occurs in several forms:
 • ยาปฏิชีวนะสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในเด็ก
  Antibiotics for angina in children
 • โซลูชันที่พร้อมสำหรับล้างคอด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ:
  Ready solutions for rinsing throat with angina:
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a heart condition marked by paroxysms of chest pain due to reduced oxygen to the heart
  ชื่อพ้อง: angina pectoris,

 • any disease of the throat or fauces marked by spasmodic attacks of intense suffocative pain