เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

angostura bridge แปล

การออกเสียง:
"angostura bridge" การใช้
คำแปลมือถือ
 • สะพานแองโกสตูรา
 • angostura     n. ชื่อเปลือกไม้หอมที่ใช้เป็นยาบำรุงและยาลดไข้
 • bridge     1) n. สะพาน 2) n. ตัวเชื่อม ที่เกี่ยวข้อง: สะพาน 3) n.
 • angostura bark    เปลือกแองกอสตูรา
 • adam's bridge    รามเสตุ
 • arch bridge    สะพานแบบโค้ง
 • auction bridge    อ็อกชั่นบริดจ์
 • augustus bridge    สะพานเอากุสตุส
 • bailey bridge    สะพานไบลีย์
 • banghwa bridge    สะพานพังฮวา
 • bascule bridge    สะพานยกปิดเปิดได้
 • base of a bridge    n. หัวสะพาน [hūa sa phān]
 • bateau bridge    สะพานลอยน้ำ
 • bayonne bridge    สะพานบายอนน์
 • beam bridge    สะพานแบบคาน
 • beiley bridge    สะพานที่ทำขึ้นเป็นท่อนๆ ใช้ประกอบและถอดออกจากกันได้ คิดขึ้นโดย Bsiley วิศวกรชาวอังกฤษ