เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

bridge แปล

สัทอักษรสากล: [ bridʒ ]  การออกเสียง
"bridge" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. สะพาน
  2) n. ตัวเชื่อม
  ที่เกี่ยวข้อง: สะพาน
  3) n. ที่ยึดฟันปลอม
  4) vi. ทอดสะพาน
  ที่เกี่ยวข้อง: ทำสะพานเชื่อม, ข้าม ชื่อพ้อง: span
  5) n. เครื่องวัดความฝืดของกระแสไฟฟ้า
  6) n. หอบังคับการเรือ
  ที่เกี่ยวข้อง: สะพานเรือ
  7) n. ดั้งจมูก
  ที่เกี่ยวข้อง: ดั้ง
  8) n. ไพ่บริดจ์
 • adam's bridge    รามเสตุ
 • angostura bridge    สะพานแองโกสตูรา
 • arch bridge    สะพานแบบโค้ง
 • auction bridge    อ็อกชั่นบริดจ์
 • augustus bridge    สะพานเอากุสตุส
 • bailey bridge    สะพานไบลีย์
 • banghwa bridge    สะพานพังฮวา
 • bascule bridge    สะพานยกปิดเปิดได้
 • base of a bridge    n. หัวสะพาน [hūa sa phān]
 • bateau bridge    สะพานลอยน้ำ
 • bayonne bridge    สะพานบายอนน์
 • beam bridge    สะพานแบบคาน
 • beiley bridge    สะพานที่ทำขึ้นเป็นท่อนๆ ใช้ประกอบและถอดออกจากกันได้ คิดขึ้นโดย Bsiley วิศวกรชาวอังกฤษ
 • bhumibol bridge    n. prop. สะพานภูมิพล [Sa phān]
 • bridge (instrument)    หย่อง
ประโยค
 • ฉันไม่คิดว่าฉันหมดทางแล้วนะ ไม่นะมันสายไปซะแล้ว
  I don't think I burned that bridge. - No, no. It's too late now.
 • อย่าเพิ่งคิดเรื่องข้ามสะพาน เรามารู้จัสะพานก่อน
  Let's not even think about crossing the bridge right now. Let's just get to know the bridge.
 • อย่าเพิ่งคิดเรื่องข้ามสะพาน เรามารู้จัสะพานก่อน
  Let's not even think about crossing the bridge right now. Let's just get to know the bridge.
 • เราต้องรีบไปที่สะพาน เพื่อหาท่านพลเรือคิลเลี่ยน
  We need to get the bridge to find Admiral Killian.
 • เราตกลงที่เซ็นทรัลปาร์ค และก็หลบอยู่ใต้สะพานนี้
  We've crashed here in Central Park and taken shelter under this bridge.
 • เราจึงจะพุ่งเป้าไปที่หอบังคับการ และนายพลกรีวัส
  Our target would be the bridge and General Grievous.
 • อาจารย์โพลพูดถูก ถ้ากรีวัสอยู่บนหอบังคับการนั่น
  Master Plo is right. With Grievous on that ship's bridge,
 • ที่ช่วยคุณจากวงไพ่บริจด์ นี่ไม่ใช่สมัยแอทติคานะ
  Who helped you form a bridge club. It wasn't exactly attica.
 • เราคลาดกับเขาที่สะพาน แต่จากวงเวียนเขาไปได้ 3 ทาง
  Sir, we lost him after the bridge, but he had three options on the roundabout
 • นี่เป็นสะพานแรกที่สร้างแบบ สะพานยกผสมกับแบบแขวน
  It's the first combination of a suspension bridge ever attempted.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • any of various card games based on whist for four players

 • a structure that allows people or vehicles to cross an obstacle such as a river or canal or railway etc.
  ชื่อพ้อง: span,

 • an upper deck where a ship is steered and the captain stands
  ชื่อพ้อง: bridge deck,

 • the link between two lenses; rests on the nose
  ชื่อพ้อง: nosepiece,

 • a denture anchored to teeth on either side of missing teeth
  ชื่อพ้อง: bridgework,

 • a wooden support that holds the strings up

 • a circuit consisting of two branches (4 arms arranged in a diamond configuration) across which a meter is connected
  ชื่อพ้อง: bridge circuit,

 • the hard ridge that forms the upper part of the nose; "her glasses left marks on the bridge of her nose"

 • something resembling a bridge in form or function; "his letters provided a bridge across the centuries"

 • คำกริยา
 • make a bridge across; "bridge a river"

 • cross over on a bridge

 • connect or reduce the distance between
  ชื่อพ้อง: bridge over,