เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

antigen แปล

สัทอักษรสากล: [ 'æntidʒən ]  การออกเสียง
"antigen" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. สารที่กระตุ้นการสร้างแอนติบอดี้
  2) n. แอนติเจน
ประโยค
 • เราทำการตรวจสอบแอนติเจน จากตัวอย่างเลือดของคุณ
  We ran an antigen test on your blood sample.
 • อินซูลิน: มันคืออะไรและสิ่งที่ประเภทของมันจะมี?
  What is an antigen?
 • ผลวิเคราะห์แอนติเจนของแฮปปี้กลับมาแล้วครับ
  I'm sorry but Happy's antigen assay came back.
 • 9.9 สารก่อภูมิต้านทานและสารภูมิต้านทานติดเชื้อ
  9.9 Infectious antigen and antibody
 • แอนติเจนของออสเตรเลียและไวรัสตับอักเสบบี
  Australian antigen and Hepatitis B
 • ผลิตภัณฑ์: การทดสอบแอนติเจนของตับอักเสบบี
  Product: Hepatitis B Surface Antigen Test
 • ฉันถูกจับในสถานที่ที่เรียกว่า แอนติเจน
  I was held captive at a place called Antigen.
 • ดู ถ้าคุณถูกต้องเกี่ยวกับ แอนติเจน ที่รู้ว่าหลาย ไลแคนส จะมี?
  Look if you're right about Antigen, who knows how many Lycans will be hiding in there?
 • ผลิตภัณฑ์: การตรวจหาแอนติเจนของผิวตับอักเสบ B แบบขั้นตอนเดียว
  Product : One Step Hepatitis B Surface Antigen Test
 • การพัฒนา ที-เซลล์ ที่มีตัวรับลูกผสมเพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง
  Development and Evaluation of Chimeric Antigen Receptor T Cells (CAR-T Cells) for Treatment of Cancers.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3
ความหมาย
  คำนาม
 • any substance (as a toxin or enzyme) that stimulates an immune response in the body (especially the production of antibodies)