เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

arms แปล

สัทอักษรสากล: [ ɑ:mz ]  การออกเสียง:
"arms" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. อาวุธ
  ชื่อพ้อง: weapons, armament
 • in the arms    อ้อมแขน
 • in these arms    อินดีสอาร์มส
 • with arms    ด้วยมีดด้วยไม้
 • a farewell to arms    รักระหว่างรบ
 • arms and legs    แขนขา
 • arms control    การควบคุมกำลังอาวุธ
 • arms depot    คลังแสงสรรพาวุธ โรงแสง
 • arms factory    คลังแสง สถานที่สําหรับเก็บอาวุธ
 • arms industry    บริษัทผลิตอาวุธสงคราม บริษัทผลิตอาวุูธ
 • arms manufacturer    ผู้ผลิตอาวุธ
 • arms of canada    ตราแผ่นดินของแคนาดา
 • arms plant    คลังแสงสรรพาวุธ
 • arms power    กําลังอาวุธ
 • arms race    การแข่งสะสมอาวุธ การแข่งทางการทหาร
 • arms-runner    คนขายปืนเถื่อน
ประโยค
 • ถ้ากอดไว้ในอ้อมแขนล่ะก็ เขาก็เอาปืนจ่อคุณไม่ได้
  With both arms around you, he cannot point a gun at you.
 • เพราะถ้าแกไม่ทำ กับดักที่แขน \ และที่ขาแกจะแตกออก
  For if you don't, the straps on your arms and legs will detonate
 • ตายในอ้อมกอดเธอ ตายในช่วงที่มีอายุแต่รักกันมากๆ
  Dies in her arms. And they die and they're old and mental, and so much in love.
 • ถ้าไม่ได้แขนทั้งสองข้างและ ขาทั้งสองข้างใช่มั้ย
  If not both arms and both legs, right?
 • เพราะว่าฉันรักวิธีที่ผู้คน ในรูปวาดของเขากอดกัน
  Because I love the way the people in his paintings hold their arms.
 • ยามใดที่เจ้าอยู่ในอ้อมแขนข้า โลกก็คลายความกังวล
  When you are within my arms, the world falls from concern.
 • ตอนนี้เขากำลังบอกให้ พวกเขากลับบ้าน และวางอาวุธ
  He is now telling them to go back to their homes to lay down their arms.
 • ผมเคยสืบสวนเรื่องของธนาคารโลก พวกค้ายา ค้าอาวุธ
  I've investigated world bank organizations, drug cartels, arms dealers.
 • ตอนที่ผมฝังเขา ในหลุมตื้นๆนี่ เขายังมีชีวิตอยู่
  I do not bind his arms or legs as I bury him in a shallow grave. He's alive.
 • ข้าไม่ได้สั่งลูกชายแบบนี้ ข้าสั่งตัวใหญ่ๆ บึ้กๆ
  I ordered an extra-large boy with beefy arms, extra guts and glory on the side.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย