เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

assonance แปล

การออกเสียง
"assonance" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ['æsənən(t)s]
  n. exp.
  - ภาวะสัมผัสเพี้ยน [phā wa sam phat phīen]
  - สัมผัสเพี้ยน [sam phat]
 • assoilzie    ทำให้พ้นข้อกล่าวหา ปลดเปลื้องภาระ ยกโทษให้ ดำเนินการได้ผล ทำให้พ้นไป ทำให้ฟื้นจากความผิด ไถ่ ตัดสินให้พ้นโทษ ทำให้พ้นความผิด อภัยให้
 • assoil    ตัดสินให้พ้นโทษ ทำให้พ้นความผิด ยกโทษให้ ดำเนินการได้ผล ทำให้พ้นไป ไถ่ ไม่มีความผิด อภัยให้ ชดเชย ทำให้พ้นข้อกล่าวหา ปลดเปลื้องภาระ ทำให้ฟื้นจากความผิด
 • assonant    ที่พ้องเสียงสระ
 • associação social e esportiva sada    ซาดากรูเซย์รูโวเลย์
 • assonate    ใช้เสียงสัมผัส สัมผัสสระ
 • associativity    n. การเปลี่ยนหมู่ [kān plīen mū]
 • assoon    ไม่รีรอ
 • associative property    n. exp. สมบัติการเปลี่ยนหมู่ [som bat kān plīen mū]
 • assort    1) vt. จำแนกประเภท ที่เกี่ยวข้อง: แบ่ง, คัด, แยก ชื่อพ้อง: sort, classify, group 2) vi. เป็นประเภทเดียวกัน ที่เกี่ยวข้อง: แบ่ง, คัด, แยก
ประโยค
 • คำว่า ให้ มันสัมผัสสระนะครับ
  Give, is. Assonance.
ความหมาย
  คำนาม
 • the repetition of similar vowels in the stressed syllables of successive words
  ชื่อพ้อง: vowel rhyme,