เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

assortment แปล

สัทอักษรสากล: [ ə'sɔ:tmənt ]  การออกเสียง
"assortment" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. การจัดประเภท
  ชื่อพ้อง: classification
 • an assortment of    X - ต่าง ๆ นานา [tāng tāng nā nā] - ต่างๆ นานา [tāng tāng nā nā]
 • assortment tables    การจําแนกประเภทป่าไม้ ตารางปริมาตรจําแนกประเภท
 • tool-assortment    จำนวนของเครื่องมือที่กอปรด้วยต่างๆ ชนิด
 • assorted varieties of flowers    n. exp. พฤกษานานาพันธุ์ [phreuk sā]
 • assorted bread    n. exp. - ขนมปังชนิดต่าง ๆ [kha nom pang cha nit tāng tāng] - ขนมปังชนิดต่างๆ [kha nom pang cha nit tāng tāng]
 • assorted    adj. หลากหลาย ที่เกี่ยวข้อง: หลายชนิด, ประกอบด้วยหลายอย่าง, ที่หลากหลาย, ต่างๆ, ต่างๆ ชนิด ชื่อพ้อง: mixed, varied
 • assortments in forestry    การจําแนกประเภทป่าไม้ ตารางปริมาตรจําแนกประเภท
 • assortative mating    ระบบการผสมพันธุ์ การผสมพันธุ์โดยเลือกคู่จากลักษณะ การผสมข้ามพันธุ์ การผสมพันธุ์กับตัวผู้ตัวเดียว
 • assosication    หมู่ชน สังคม ชุมชน
 • assort with    phrase. v. เข้ากันได้กับ ที่เกี่ยวข้อง: เหมาะสมกับ ชื่อพ้อง: blend with
 • assouan    เมืองแอสแวน
ประโยค
 • การแบ่งภาพลักษณ์ส่วนตัว, ความกลัว ความรัก,ความเศร้า
  A private assortment of images, fears, loves, regrets.
 • อร่อยกับขนมขบเคี้ยวหลากหลายรสชาติที่คุณชื่นชอบ
  We offer an assortment of daily baked cookies, cakes and breads that you can enjoy everyday.
 • ครอบคลุมสิ่งทอ ในการแบ่งประเภทของสีและการออกแบบ
  textile covers in assortment of colors and designs.
 • มาเล่นหลากหลายของทุกเวลาเกมคาสิโนคลาสสิก ได้แก่ :
  Come play a wide assortment of all-time classic casino games including:
 • มีการจัดงานเทศกาลที่มีลักษณะพิเศษตลอดทั้งสี่ฤดู
  An assortment of unique seasonal events await
 • ประกอบด้วย ถั่วงอก, ผักโขม, หัวไชเท้าดอง, และใบเฟิร์น
  Assortment of sprouts, spinach, vinegared radish, and fern.
 • 2 มาเล่นหลากหลายของทุกเวลาเกมคาสิโนคลาสสิก ได้แก่ :
  2 Come play a wide assortment of all-time classic casino games including:
 • ภาพวาดโครงสร้างใช้เพื่อเน้นรูปทรงเส้นเอวและชุดสี
  Structural painting is used to highlight the shape, waist line and color assortment.
 • มีอยู่ในประเภทของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ขนาด 300x600 มม.
  There is in the assortment of the brand and products of 300x600 mm.
 • การติดยึดแผงหัวเตาให้มั่นคงปลอดภัยในการขนส่ง
  Our anti-slip tape assortment offers good grip on boat floors.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย