เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

attraction of gravity แปล

การออกเสียง:
"attraction of gravity" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ความดึงดูดของศูนย์ถ่วง
 • attraction     n. การดึงดูด
 • gravity     n. แรงดึงดูดของโลก ที่เกี่ยวข้อง: แรงโน้มถ่วง ชื่อพ้อง: gravitation
 • attraction (film)    มหาวิบัติเอเลี่ยนถล่มโลก
 • chemical attraction    สัมพรรคภาพ
 • coming attraction    หนังตัวอย่าง ภาพยนตร์ตัวอย่าง
 • counter-attraction    การดึงดูดในทางตรงกันข้ามหรือขั้วแม่เหล็กที่อยู่ตรงกัน
 • gravitational attraction    แรงโน้มถ่วง แรงดึงดูดของโลก แรงดึงดูด
 • law of attraction    n. exp. กฎแห่งการดึงดูด [kot haeng kān deung dūt]
 • magnetic attraction    แรงแม่เหล็ก
 • physical attraction    ความต้องการทางเพศ ความใคร่ ความปรารถนาทางเพศ กามารมณ์
 • sexual attraction    เสน่ห์ดึงดูดทางเพศ ความรู้สึกทางเพศ ความมีเสน่ห์ทางเพศ ความมีแรงดึงดูดทางเพศ ความสนใจเรื่องเพศ
 • tourist attraction    n. exp. - ที่เที่ยว [thī thīo] - สถานที่ท่องเที่ยว [sa thān thī thǿng thīo] - สถานที่เที่ยว [sa thān thī thīo] - แห่งท่องเที่ยว [haeng thǿng thīo] - แหล่งท่องเที่ยว [laeng thǿng thīo]
 • try to be attraction    ตกเบ็ด วางเบ็ด
 • anti-gravity    แรงต้านแรงโน้มถ่วง
 • center of gravity    1. n. จุดศูนย์ถ่วง [jut sūn thūang] 2. n. exp. จุดศูนย์กลางของความถ่วง [khwām thūang]
ประโยค
 • อ่อนตัวกับตารางของระยะทาง นั่นเป็นเหตุผลที่ดาวเคราะห์ เคลื่อนที่ไปในวงรี
  Yes, yes, the attraction of gravity weakens with the square of the distance.