เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

bailey bridge แปล

การออกเสียง:
"bailey bridge" การใช้
คำแปลมือถือ
 • สะพานไบลีย์
 • bailey     1) n. กำแพงเมืองชั้นนอก ที่เกี่ยวข้อง: รั้วกั้นชั้นนอก 2) n.
 • bridge     1) n. สะพาน 2) n. ตัวเชื่อม ที่เกี่ยวข้อง: สะพาน 3) n.
 • gary bailey    แกรี เบลีย์
 • nathan bailey    นาธาน เบลีย์
 • nathaniel bailey    นาธาน เบลีย์
 • pearl bailey    เพิร์ล บายลีย์ เพิร์ล เบลีย์ เพิร์ล เม บายลีย์
 • corinne bailey rae    คอริน ไบลีย์ เร
 • motte-and-bailey castle    ปราสาทเนิน
 • pearl mae bailey    เพิร์ล บายลีย์ เพิร์ล เม บายลีย์ เพิร์ล เบลีย์
 • adam's bridge    รามเสตุ
 • angostura bridge    สะพานแองโกสตูรา
 • arch bridge    สะพานแบบโค้ง
 • auction bridge    อ็อกชั่นบริดจ์
 • augustus bridge    สะพานเอากุสตุส
 • banghwa bridge    สะพานพังฮวา
ประโยค
 • คุณภาพ สะพานเบลีย์ทรัส & สะพานเหล็กเบลีย์ ผู้ผลิต
  Quality Bailey Truss Bridge & Steel Bailey Bridge Manufacturer
 • สะพานเบลีย์สำเร็จรูปประเภท 200 พร้อมผิวชุบสังกะสี
  200 Type Prefabricated Steel Bailey Bridge With Galvanized Or Painted Surface
 • หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ >> สะพานเบลีย์ >> สะพานคนเดินเท้า
  Home > Products >> Bailey Bridge >> Pedestrian Bridge
 • หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ >> สะพานเบลีย์ >> สะพานแขวนเบลีย์
  Home > Products >> Bailey Bridge >> Bailey Suspension Bridge
 • หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ >> สะพานเบลีย์ >> วิศวกรรมสะพาน
  Home >> Products >> Bailey Bridge >> Engineering Bridge Transport Bridge
 • หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ >> สะพานเบลีย์ >> CB200 สะพานเบลีย์
  Home > Products >> Bailey Bridge >> CB200 Bailey Bridge
 • หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ >> สะพานเบลีย์ >> CB200 สะพานเบลีย์
  Home > Products >> Bailey Bridge >> CB200 Bailey Bridge
 • หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ >> สะพานเบลีย์ >> วิศวกรรมสะพาน
  Home > Products >> Bailey Bridge >> Engineering Bridge
 • หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ >> สะพานเบลีย์ >> สะพานข้ามทะเล
  Home > Products >> Bailey Bridge >> Sea-crossing Bridge
 • หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ >> สะพานเบลีย์ >> CB100 สะพานเบลีย์
  Home > Products >> Bailey Bridge >> CB100 Bailey Bridge
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5