เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

cantilever steps แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • เชิงบันไดตอนล่างซึ่งเป็นส่วนที่รับน้ำหนัก
 • cantilever     n. ไม้หรือเหล็กที่ยื่นจากกำแพงเพื่อรองรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง เช่น สะพาน
 • steps     n. กระได [kra dai]
 • cantilever beam    คานยื่น
 • cantilever bridge    สะพานหก
 • cantilever bridges    สะพานยื่น
 • cantilever principle    หลักหรือวิธีการก่อสร้างท้าวแขนออกไปรับน้ำหนักสิ่งก่อสร้าง
 • basic steps    n. แม่บท [maē bot]
 • corbel steps    บันไดติดกําแพง กําแพงหัวม้า
 • dancing steps    ชั้นบันไดเวียน ซึ่งมีลูกนอนบันไดลึกกว่าธรรมดา
 • deancing steps    ขั้นบันไดของบันไดเวียนซึ่งมีลูกนอนบันไดลึกกว่าธรรมดา
 • flight of steps    บันได
 • innocent steps    เต้นกระจายยัยตัวจุ้น
 • round steps    ขั้นบันไดเวียน
 • sea steps    บันไดทะเล
 • spanish steps    บันไดสเปน